Tích Hợp Pabbly và Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
17/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 17/08/2023
Tích Hợp Pabbly và Bitrix24

Tích hợp Pabbly và Bitrix24 giúp bạn dễ dàng xử lý các tác vụ kế toán của mình.

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu của mình giữa Bitrix24 và Pabbly để giữ cho tất cả thông tin khách hàng của bạn luôn cập nhật và chính xác. Sự tích hợp này sẽ giúp bạn tránh phải nhập hai lần và những rắc rối khi điền lại thông tin. Bạn có thể dễ dàng quản lý và thanh toán hóa đơn.

Vui lòng xem chi tiết về tích hợp này tại đây.

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc