Blog Tích Hợp Pabbly và Bitrix24

Tích Hợp Pabbly và Bitrix24

Long An Trần
1 phút
123
Đã cập nhật: 17/08/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 17/08/2023
Tích Hợp Pabbly và Bitrix24

Tích hợp Pabbly và Bitrix24 giúp bạn dễ dàng xử lý các tác vụ kế toán của mình.

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu của mình giữa Bitrix24 và Pabbly để giữ cho tất cả thông tin khách hàng của bạn luôn cập nhật và chính xác. Sự tích hợp này sẽ giúp bạn tránh phải nhập hai lần và những rắc rối khi điền lại thông tin. Bạn có thể dễ dàng quản lý và thanh toán hóa đơn.

Vui lòng xem chi tiết về tích hợp này tại đây.

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Các hoạt động của tôi trong CRM
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Điểm Danh Check-in
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút