Đăng ký miễn phí

Tích Hợp Ứng Dụng JIRA

Tích Hợp Ứng Dụng JIRA
Nhóm Bitrix24
07/07/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 07/07/2021
Nếu bạn là một người dùng Jira cuồng nhiệt và muốn theo dõi các vấn đề của bạn khi làm việc trong Bitrix24 thì đây chính là tích hợp ứng dụng Jira dành riêng cho bạn!

Ứng dụng Jira cho phép theo dõi các vấn đề của bạn từ danh bạ và nhóm làm việc mà không cần rời khỏi Bitrix24.

Tính năng cơ bản của tích hợp ứng dụng Jira trong Bitrix24:

  • Khởi tạo lỗi / vấn đề Jira. Tạo lỗi / vấn đề trực tiếp từ nhóm làm việc Bitrix24.
  • Danh sách các lỗi / vấn đề. Xem danh sách và trạng thái của tất cả các lỗi / vấn đề.
  • Chi tiết lỗi / vấn đề. Quản lý cách một lỗi / vấn đề hoạt động, bằng cách truy cập một lỗi / vấn đề Jira qua liên kết.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Thay Đổi Giao Diện Quản Lý Tệp
Trang Web và Cài Đặt Trang
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email