Tích Hợp Ứng Dụng JIRA

Tích Hợp Ứng Dụng JIRA
Long An Trần
July 7, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: July 7, 2021
Nếu bạn là một người dùng Jira cuồng nhiệt và muốn theo dõi các vấn đề của bạn khi làm việc trong Bitrix24 thì đây chính là tích hợp ứng dụng Jira dành riêng cho bạn!

Ứng dụng Jira cho phép theo dõi các vấn đề của bạn từ danh bạ và nhóm làm việc mà không cần rời khỏi Bitrix24.

Tính năng cơ bản của tích hợp ứng dụng Jira trong Bitrix24:

  • Khởi tạo lỗi / vấn đề Jira. Tạo lỗi / vấn đề trực tiếp từ nhóm làm việc Bitrix24.
  • Danh sách các lỗi / vấn đề. Xem danh sách và trạng thái của tất cả các lỗi / vấn đề.
  • Chi tiết lỗi / vấn đề. Quản lý cách một lỗi / vấn đề hoạt động, bằng cách truy cập một lỗi / vấn đề Jira qua liên kết.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Cập nhật tập lệnh thông minh và các tính năng khác cho CRM
Ứng dụng CRM cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam dễ hay khó?
5 chiến lược quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp của bạn
10 phương pháp thắt chặt mối quan hệ khách hàng trong đại dịch COVID-19