Tổng Đài Điện Thoại Telephony Trên Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
16/10/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 16/10/2023
Tổng Đài Điện Thoại Telephony Trên Bitrix24
Bạn có thể làm việc với các cuộc gọi đến và đi trong Tổng đài Điện thoại Bitrix24 Telephony. Mẫu cuộc gọi tự động xuất hiện trên màn hình.

Cách thực hiện cuộc gọi hoặc nhận cuộc gọi đến từ trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn và ứng dụng di động được hướng dẫn chi tiết trong bài trợ giúp này. 

Ngoài ra, Biểu mẫu cuộc gọi hiện hoạt sẽ xuất hiện trong Bitrix24 của bạn khi xử lý cả cuộc gọi đến và cuộc gọi đi. Nó hiển thị dưới dạng cửa sổ cuộc gọi trong trình duyệt hoặc ứng dụng Máy tính để bàn và dưới dạng màn hình cuộc gọi đặc biệt trong ứng dụng Di động. Nó giúp người dùng quản lý cuộc gọi một cách hiệu quả và tạo hoặc cập nhật các thực thể CRM. Đọc bài viết này để khám phá tất cả các tùy chọn có sẵn cho biểu mẫu cuộc gọi đang hoạt động.
Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc