Blog Bitrix24 Quản Lý Kho Hàng

Bitrix24 Quản Lý Kho Hàng

Long An Trần
2 phút
571
Đã đăng: 14/12/2021
Long An Trần
Đã đăng: 14/12/2021
Bitrix24 Quản Lý Kho Hàng
Bitrix24 nay đã có khả năng quản lý kho hàng toàn diện. Quản lý và kiểm soát kho hàng, giám sát bán hàng và theo dõi việc giao hàng - tất cả đều nằm trong một hệ sinh thái duy nhất.
  • Truy xuất đầy đủ: từ nhà cung cấp đến khách hàng
  • Quản lý nhiều kho hàng thông qua một bảng điều khiển duy nhất
  • Cập nhật đơn đặt hàng và hàng tồn kho theo thời gian thực
  • Tích hợp với Bitrix24 CRM và danh mục sản phẩm

Xem các bài viết trợ giúp mới của chúng tôi về quản lý hàng tồn kho:
Tổng quan về quản lý hàng lưu kho
Bắt đầu làm việc với quản lý hàng lưu kho
Thiết lập lại số dư hàng hoá
Di chuyển dữ liệu từ các hệ thống khác
Điều chỉnh hàng lưu kho
Tổng quan về nhập kho
Tạo đơn hàng dựa trên số dư trong kho
Chuyển kho
Tổng quan về Xóa sổ hàng: bạn có thể tính đến việc hàng hoá mất hoặc hư hỏng trong quá trình giao nhận hàng để điều chỉnh số dư trong kho.

Và quan trọng hơn cả, Quản lý kho có trên thiết bị di động giúp bạn quét mã vạch qua ứng dụng di động Bitrix24 và thực hiện điều chỉnh bản kê hàng hoá mà không cần PC.

Chúc bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả hơn cùng các chức năng mới của Bitrix24, 
Thân! 
Bitrix24 của bạn 
Phổ biến nhất
Các hoạt động của tôi trong CRM
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút