BI Builder Trong Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
24/01/2024
Lần cập nhật cuối cùng: 23/01/2024
BI Builder Trong Bitrix24

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu một phần mới trong CRM - BI Builder. Nó cho phép bạn tạo báo cáo phân tích dựa trên dữ liệu từ tài khoản Bitrix24 của bạn.

Trình tạo BI tương tự như Google Looker Studio nhưng hoạt động trên cơ sở hạ tầng nội bộ Bitrix24. Bạn không cần chuyển dữ liệu sang hệ thống khác hoặc mua giấy phép. Có đủ tùy chọn để tạo báo cáo về bất kỳ mức độ phức tạp nào.

Bắt đầu với BI Builder

Khám phá các tính năng của BI Builder bằng cách tích hợp một số biểu đồ hoặc bảng mới vào bảng điều khiển tích hợp sẵn.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
2 phút để đọc