Blog BI Builder Trong Bitrix24

BI Builder Trong Bitrix24

Long An Trần
1 phút
64
Đã đăng: 24/01/2024
Long An Trần
Đã đăng: 24/01/2024
BI Builder Trong Bitrix24

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu một phần mới trong CRM - BI Builder. Nó cho phép bạn tạo báo cáo phân tích dựa trên dữ liệu từ tài khoản Bitrix24 của bạn.

Trình tạo BI tương tự như Google Looker Studio nhưng hoạt động trên cơ sở hạ tầng nội bộ Bitrix24. Bạn không cần chuyển dữ liệu sang hệ thống khác hoặc mua giấy phép. Có đủ tùy chọn để tạo báo cáo về bất kỳ mức độ phức tạp nào.

Bắt đầu với BI Builder

Khám phá các tính năng của BI Builder bằng cách tích hợp một số biểu đồ hoặc bảng mới vào bảng điều khiển tích hợp sẵn.

Phổ biến nhất
Hoạt Động Chung trong Bitrix24 CRM: Quản lý Tác vụ Khách hàng Hiệu quả
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24
Điểm Danh Check-in
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút