Đăng ký miễn phí

Tích Hợp Bitrix24 Với Các Hệ Thống Thanh Toán

Tích Hợp Bitrix24 Với Các Hệ Thống Thanh Toán
Long An Trần
September 7, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: September 8, 2021
Có nhiều cách khác nhau để sử dụng hệ thống Thanh toán trong Bitrix24 và chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng của bạn khi thanh toán cho bạn.

Tuy nhiên, hệ thống thanh toán ưa thích có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Dưới đây là danh sách không đầy đủ các ứng dụng hệ thống thanh toán Tích hợp Bitrix24:

 • GrabPay
 • Authorize.net
 • Billplz
 • BKM Express
 • Braintree
 • Carte Bancaire
 • Ingenico
 • Iyzico
 • Klarna
 • Lydia
 • MercadoPago
 • Midtrans
 • MoMo
 • Opayo
 • PagSeguro
 • Paytm
 • PayU
 • Skrill
 • Sofort
 • Squareup
 • Stripe
 • Worldpay

Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giữ cho danh sách luôn cập nhật, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Thị trường của chúng tôi để có lựa chọn cập nhật nhất bao gồm các giải pháp của đối tác của chúng tôi.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
5 chiến lược quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp của bạn
Cập nhật tập lệnh thông minh và các tính năng khác cho CRM
Ứng Dụng Expenses
Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi