Tích Hợp Bitrix24 Với Các Hệ Thống Thanh Toán

1 phút để đọc
Long An Trần
07/09/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 08/09/2021
Tích Hợp Bitrix24 Với Các Hệ Thống Thanh Toán
Có nhiều cách khác nhau để sử dụng hệ thống Thanh toán trong Bitrix24 và chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng của bạn khi thanh toán cho bạn.

Tuy nhiên, hệ thống thanh toán ưa thích có thể khác nhau giữa các quốc gia.

Dưới đây là danh sách không đầy đủ các ứng dụng hệ thống thanh toán Tích hợp Bitrix24:

 • GrabPay
 • Authorize.net
 • Billplz
 • BKM Express
 • Braintree
 • Carte Bancaire
 • Ingenico
 • Iyzico
 • Klarna
 • Lydia
 • MercadoPago
 • Midtrans
 • MoMo
 • Opayo
 • PagSeguro
 • Paytm
 • PayU
 • Skrill
 • Sofort
 • Squareup
 • Stripe
 • Worldpay

Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giữ cho danh sách luôn cập nhật, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Thị trường của chúng tôi để có lựa chọn cập nhật nhất bao gồm các giải pháp của đối tác của chúng tôi.
Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc