Cài Đặt Sản Phẩm và Dịch Vụ Trong Bitrix24 CRM

2 phút để đọc
Long An Trần
22/03/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 22/03/2023
Cài Đặt Sản Phẩm và Dịch Vụ Trong Bitrix24 CRM

Làm thế nào để bán được nhiều hàng hơn với Bitrix24 CRM? Thêm Sản phẩm hoặc Dịch vụ của bạn vào Danh mục sản phẩm Bitrix24, thêm chúng vào trang web hoặc Biểu mẫu trực tuyến của bạn và bắt đầu bán hàng. Thiết lập các tham số SEO cho danh mục hoặc định cấu hình tập lệnh đăng ký tài nguyên để tăng doanh số bán hàng.

Cài đặt SEO danh mục sản phẩm

Thiết lập các tham số SEO bên trong Danh mục sản phẩm Bitrix24 của bạn cho phép các công cụ tìm kiếm xếp hạng thông tin từ trang web của bạn cao hơn trong kết quả tìm kiếm:

  • thiết lập tiêu đề, từ khóa và mẫu mô tả META theo cách thủ công hoặc áp dụng tính năng tự động điền
  • định cấu hình các tham số hình ảnh đầy đủ, đặt thuộc tính ALT và TITLE và thêm tên tệp
Các tham số SEO được định cấu hình sẽ giúp khách hàng của bạn tìm thấy trang web và sản phẩm của bạn dễ dàng hơn, đồng thời tăng doanh số bán hàng của bạn. Đọc thêm về cấu hình ở đây.

Đơn vị đo lường Dịch vụ 

Từ bây giờ, bạn có thể thêm các đơn vị đo lường cho Dịch vụ - chẳng hạn như phút, giờ, ngày, v.v. Chỉ định đơn vị và chi phí Dịch vụ thích hợp trong Cài đặt Bitrix24 CRM. Đọc thêm về cách làm việc với các Dịch vụ và thiết lập đơn vị đo lường tại đây.

Đăng ký tài nguyên

Thêm Dịch vụ vào Biểu mẫu CRM để khách hàng có thể đặt Dịch vụ của bạn trực tuyến qua biểu mẫu. Đối với đặt trước, hãy chỉ định ngày, giờ và thời lượng của Dịch vụ, cũng như tùy chọn lựa chọn thành viên nhóm.

Tìm hiểu thêm về đăng ký và theo dõi tài nguyên trong bài viết này.

Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Mục lục
Cài đặt SEO danh mục sản phẩm Đơn vị đo lường Dịch vụ  Đăng ký tài nguyên

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc