Đăng ký miễn phí

Có gì mới tại Bitrix24: Bản tin tháng Năm

Có gì mới tại Bitrix24: Bản tin tháng Năm
Long An Trần
06/05/2020
Lần cập nhật cuối cùng: 12/05/2020

Kính gửi những người dùng Bitrix24,

Chúng tôi rất vui được chia sẻ những tin tức và những cập nhật quan trọng nhất của Bitrix24 mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

Cuộc gọi video cho nhóm 12 nhân viên

Chúng tôi đã cải thiện tính ổn định của các cuộc gọi thoại và video hội nghị, và giờ đây các cuộc gọi có thể thực hiện cho các nhóm tối đa lên tới 12 người dùng! Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh).


Bitrix24 tích hợp với PayPal

Hiện tại đã có một tùy chọn tích hợp Bitrix24 với tài khoản PayPal doanh nghiệp của bạn để chấp nhận các khoản thanh toán qua PayPal. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh).


Gói bán hàng trong CRM Analytics (Phân tích quản lý quan hệ khách hàng)

Hiện tại, Bitrix24 CRM Analytics cung cấp một gói Bán hàng để đặt ra mục tiêu bán hàng cho từng đại lý bán hàng của bạn và theo dõi tiến trình của họ. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh).


Cập nhật các sản phẩm bằng cách nhập vào các tệp CSV

Giờ đây bạn có thể cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách nhập tệp CSV đã được cập nhật sẵn. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh).

 

Làm việc với các tài liệu trong Google Docs

Bạn có thể sử dụng Google Docs để làm việc với các tài liệu tại Bitrix24. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh).

 

Các kênh mở: Những cập nhật tháng Năm

Các kênh mở tại Bitrix24 đã được cập nhật. Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh).

 

Quy tắc tự động hóa Quản lý quan hệ khách hang (CRM): CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) 

Chúng tôi giải đáp các câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến các quy tắc tự động hóa trong CRM. TÌm hiểu thêm (bằng tiếng Anh).

Chúc các bạn một tháng làm việc hiệu quả, 
Nhóm Bitrix24 của bạn

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk
Thanh Toán cho Telephony Bitrix24
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Mọi Thứ Bạn Cần Biết Khi Cần Liên Hệ Với Bộ Phận Hỗ Trợ Bitrix24