Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM

1 phút để đọc
Long An Trần
16/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 10/05/2023
Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM
Các hóa đơn mới dựa trên các quy trình thông minh với nhiều khả năng tùy chỉnh và tự động hóa hơn. Ngoài ra, bạn còn có thể làm việc với hóa đơn trong ứng dụng di động.

Cùng tìm hiểu về cách tạo hoá đơn, tự động hoá, thêm sản phẩm, hệ thống thanh toán cũng như báo cáo trên phiên bản dành cho máy tính tại đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể có thể tìm thấy chúng trong một tab riêng trong Bitrix24 CRM trên chiếc điện thoại di động của mình ở mọi lúc, mọi nơi.
Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc