Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM

1 phút để đọc
Long An Trần
16/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 10/05/2023
Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM
Các hóa đơn mới dựa trên các quy trình thông minh với nhiều khả năng tùy chỉnh và tự động hóa hơn. Ngoài ra, bạn còn có thể làm việc với hóa đơn trong ứng dụng di động.

Cùng tìm hiểu về cách tạo hoá đơn, tự động hoá, thêm sản phẩm, hệ thống thanh toán cũng như báo cáo trên phiên bản dành cho máy tính tại đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể có thể tìm thấy chúng trong một tab riêng trong Bitrix24 CRM trên chiếc điện thoại di động của mình ở mọi lúc, mọi nơi.
Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc