Đăng ký miễn phí

Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM

Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM
Long An Trần
16/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 10/05/2023
Các hóa đơn mới dựa trên các quy trình thông minh với nhiều khả năng tùy chỉnh và tự động hóa hơn. Ngoài ra, bạn còn có thể làm việc với hóa đơn trong ứng dụng di động.

Cùng tìm hiểu về cách tạo hoá đơn, tự động hoá, thêm sản phẩm, hệ thống thanh toán cũng như báo cáo trên phiên bản dành cho máy tính tại đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể có thể tìm thấy chúng trong một tab riêng trong Bitrix24 CRM trên chiếc điện thoại di động của mình ở mọi lúc, mọi nơi.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
5 chiến lược quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp của bạn
Trang Web và Cài Đặt Trang
Tích Hợp Ứng Dụng JIRA
Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút