Thanh Toán cho Telephony Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
21/09/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 15/09/2021
Thanh Toán cho Telephony Bitrix24
Từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, việc thanh toán các dịch vụ Telephony sẽ được thực hiện qua tài khoản Voximplant. Voximplant Inc. sẽ là người thụ hưởng các khoản thanh toán.
Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các khoản thanh toán, hóa đơn và nạp tiền vào số dư Telephony trong Bitrix24 của bạn và trên trang thanh toán Voximplant. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần đi tới phần Telephony > Kết nối > Nạp tiền.

Tất cả các câu hỏi về gia hạn hạn mức, thanh toán và hóa đơn từ ngày 15.09.2021 phải được gửi đến email của Voximplant Inc: support@voximplant.com.
Bạn cần chỉ định Tên người dùng và Số tài khoản của mình. Chúng nằm ở góc trên bên phải của tài khoản Voximplant.

Chúc bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả, 
Trân trọng, 
Bitrix24
Phổ biến nhất
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc