Thanh Toán cho Telephony Bitrix24

Thanh Toán cho Telephony Bitrix24
Long An Trần
September 21, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: September 15, 2021
Từ ngày 15 tháng 9 năm 2021, việc thanh toán các dịch vụ Telephony sẽ được thực hiện qua tài khoản Voximplant. Voximplant Inc. sẽ là người thụ hưởng các khoản thanh toán.
Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các khoản thanh toán, hóa đơn và nạp tiền vào số dư Telephony trong Bitrix24 của bạn và trên trang thanh toán Voximplant. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần đi tới phần Telephony > Kết nối > Nạp tiền.

Tất cả các câu hỏi về gia hạn hạn mức, thanh toán và hóa đơn từ ngày 15.09.2021 phải được gửi đến email của Voximplant Inc: support@voximplant.com.
Bạn cần chỉ định Tên người dùng và Số tài khoản của mình. Chúng nằm ở góc trên bên phải của tài khoản Voximplant.

Chúc bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả, 
Trân trọng, 
Bitrix24
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Kênh Youtube Bitrix24 Việt Nam
Những kiến thức cơ bản về quản lý vòng đời dự án
Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk