Đăng ký miễn phí

Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút

Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút
Nhóm Bitrix24
18/05/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 17/05/2021
Chúng tôi vui mừng thông báo về bản cập nhật Bitrix24 mới với nhiều công cụ hơn nữa để nâng cao năng suất của nhóm, thương mại điện tử và tự động hóa kinh doanh, bao gồm:
  • Đồng chỉnh sửa tài liệu trực tuyến
  • Quy trình thông minh
  • Cải thiện cuộc gọi video (hiện cho tối đa 48 người tham gia)
  • Cửa hàng trực tuyến trong 120 giây
  • Dự án 2.0

Các tính năng mới đã có sẵn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang có bản cập nhật Bitrix24 mới nhất.

XEM TRÌNH CHIẾU                      
TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC TÍNH NĂNG MỚI
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng
Tóm Tắt Bản Cập Nhật Bitrix24 Mới
Ứng dụng CRM cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam dễ hay khó?