Đăng ký miễn phí

Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng

Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Nhóm Bitrix24
31/10/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 26/10/2022

Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý kho hàng. Bạn có thể xác định các hành động mà nhân viên có thể thực hiện như: tạo các mặt hàng trong danh mục và áp dụng chiết khấu cho chúng, chỉnh sửa chứng từ nhận và xóa sổ, quản lý giá và cài đặt danh mục. Chi tiết tại đây.

Trong phần Cài đặt, bạn có thể định cấu hình quyền truy cập đối với nhân viên cài đặt.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24
Ứng dụng CRM cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam dễ hay khó?
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động