Đăng ký miễn phí

Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng

Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Nhóm Bitrix24
31/10/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 26/10/2022

Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý kho hàng. Bạn có thể xác định các hành động mà nhân viên có thể thực hiện như: tạo các mặt hàng trong danh mục và áp dụng chiết khấu cho chúng, chỉnh sửa chứng từ nhận và xóa sổ, quản lý giá và cài đặt danh mục. Chi tiết tại đây.

Trong phần Cài đặt, bạn có thể định cấu hình quyền truy cập đối với nhân viên cài đặt.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Giao diện mới: các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
Thanh Toán cho Telephony Bitrix24
Bitrix24 + Instagram = Bán được nhiều hàng hơn!