Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc
Long An Trần
31/10/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 26/10/2022
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng

Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý kho hàng. Bạn có thể xác định các hành động mà nhân viên có thể thực hiện như: tạo các mặt hàng trong danh mục và áp dụng chiết khấu cho chúng, chỉnh sửa chứng từ nhận và xóa sổ, quản lý giá và cài đặt danh mục. Chi tiết tại đây.

Trong phần Cài đặt, bạn có thể định cấu hình quyền truy cập đối với nhân viên cài đặt.

Phổ biến nhất
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Thanh Toán Bitrix24 CRM
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc