Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng

1 phút để đọc
Long An Trần
31/10/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 26/10/2022
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng

Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý kho hàng. Bạn có thể xác định các hành động mà nhân viên có thể thực hiện như: tạo các mặt hàng trong danh mục và áp dụng chiết khấu cho chúng, chỉnh sửa chứng từ nhận và xóa sổ, quản lý giá và cài đặt danh mục. Chi tiết tại đây.

Trong phần Cài đặt, bạn có thể định cấu hình quyền truy cập đối với nhân viên cài đặt.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc