Blog Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng

Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng

Long An Trần
1 phút
132
Đã đăng: 31/10/2022
Long An Trần
Đã đăng: 31/10/2022
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng

Bitrix24 đã thêm khả năng định cấu hình quyền truy cập vào Danh mục sản phẩm và Quản lý kho hàng. Bạn có thể xác định các hành động mà nhân viên có thể thực hiện như: tạo các mặt hàng trong danh mục và áp dụng chiết khấu cho chúng, chỉnh sửa chứng từ nhận và xóa sổ, quản lý giá và cài đặt danh mục. Chi tiết tại đây.

Trong phần Cài đặt, bạn có thể định cấu hình quyền truy cập đối với nhân viên cài đặt.

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút