Tích Hợp Ứng Dụng FreshBooks

Tích Hợp Ứng Dụng FreshBooks
Long An Trần
June 22, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: June 22, 2021

Tích hợp Ứng dụng FreshBooks trong Bitrix24 dành cho những người dùng FreshBooks giàu kinh nghiệm hoặc có mong muốn mở rộng khả năng kế toán trên Bitrix24.

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu của mình giữa FreshBooks và Bitrix24. Sau khi quá trình đồng bộ hóa ban đầu hoàn tất, bạn sẽ có được thông tin khách hàng và hóa đơn Freshbooks của mình trong Bitrix24 CRM. Các khách hàng và hóa đơn mới được tạo trong Freshbooks sẽ tự động được đồng bộ hóa với tài khoản Bitrix24 của bạn.

Tích hợp ứng dụng FreshBooks trong Bitrix24 hoạt động như thế nào?


Tạo hóa đơn mới trong FreshBooks từ Bitrix24 Công ty, Liên lạc hoặc Thoả thuận. Chọn Công ty, Liên lạc hoặc Thoả thuận từ danh sách Bitrix24 CRM, nhấp vào tiện ích "Tạo hóa đơn trong FreshBooks, chọn sản phẩm hoặc dịch vụ và chuyển sang tạo hóa đơn mới trong giao diện FreshBooks.
 
Sau khi hóa đơn được lưu trong trường bổ sung của  Bitrix24 Công ty, Liên lạc hoặc Thoả thuận, một liên kết đến hóa đơn sẽ xuất hiện trong FreshBooks.


Bitrix24 chúc bạn và công ty của mình có trải nghiệm tuỵệt vời với Tích hợp đơn giản mà hữu ích này! 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Có gì mới tại Bitrix24: Bản tin tháng Năm
Ứng dụng Burnup Chart “Theo dõi thời gian hoàn thành dự án”
Có Gì Mới trên Bitrix24: Nội dung tháng Bảy
Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks