Tích Hợp Ứng Dụng FreshBooks

1 phút để đọc
Long An Trần
22/06/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 22/06/2021
Tích Hợp Ứng Dụng FreshBooks

Tích hợp Ứng dụng FreshBooks trong Bitrix24 dành cho những người dùng FreshBooks giàu kinh nghiệm hoặc có mong muốn mở rộng khả năng kế toán trên Bitrix24.

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu của mình giữa FreshBooks và Bitrix24. Sau khi quá trình đồng bộ hóa ban đầu hoàn tất, bạn sẽ có được thông tin khách hàng và hóa đơn Freshbooks của mình trong Bitrix24 CRM. Các khách hàng và hóa đơn mới được tạo trong Freshbooks sẽ tự động được đồng bộ hóa với tài khoản Bitrix24 của bạn.

Tích hợp ứng dụng FreshBooks trong Bitrix24 hoạt động như thế nào?


Tạo hóa đơn mới trong FreshBooks từ Bitrix24 Công ty, Liên lạc hoặc Thoả thuận. Chọn Công ty, Liên lạc hoặc Thoả thuận từ danh sách Bitrix24 CRM, nhấp vào tiện ích "Tạo hóa đơn trong FreshBooks, chọn sản phẩm hoặc dịch vụ và chuyển sang tạo hóa đơn mới trong giao diện FreshBooks.
 
Sau khi hóa đơn được lưu trong trường bổ sung của  Bitrix24 Công ty, Liên lạc hoặc Thoả thuận, một liên kết đến hóa đơn sẽ xuất hiện trong FreshBooks.


Bitrix24 chúc bạn và công ty của mình có trải nghiệm tuỵệt vời với Tích hợp đơn giản mà hữu ích này! 

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc