Đăng ký miễn phí

Ứng dụng Burnup Chart “Theo dõi thời gian hoàn thành dự án”

Ứng dụng Burnup Chart “Theo dõi thời gian hoàn thành dự án”
Nhóm Bitrix24
16/06/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 16/06/2021
Nếu bạn đang tham gia quản lý dự án và cần một cái nhìn tổng quan về thời hạn hoàn thành của dự án dựa trên số lượng nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện thì Ứng dụng Burnup Chart có thể là một lựa chọn hoàn hảo. Nó hoạt động trong thời gian thực và cho phép bạn hình dung thời gian ước tính cần thiết để hoàn thành một dự án.Mô tả biểu đồ: 

Trục Y (trục nằm ngang): số lượng nhiệm vụ trong dự án
Trục X (trục thẳng đứng): dòng thời gian của dự án hay thời gian ước tính để hoàn thành dự án cụ thể 

Biểu đồ có năm đường màu và các khu vực:
  • Xong (Done) - hiển thị cho bạn xu hướng của các nhiệm vụ đã hoàn thành theo dòng thời gian
  • Thời gian trung bình (Average time) - ước tính thời gian sơ bộ để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của dự án
  • Phạm vi (Scope) - tổng số nhiệm vụ
  • Nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn (Best time) - ngày ước tính hoàn thành một dự án sớm nhất 
  • Nhiệm vụ quá hạn (Worst time) - thời gian sẽ bị vượt quá để hoàn thành dự án

Từ nay, bạn có thể theo dõi thời gian dự kiến hoàn thành dự án do bạn phụ trách tại bất kỳ thời điểm nào. Xem tổng quan nhanh về ứng dụng tại đây.


Bitrix24 thân chúc bạn và doanh nghiệp của mình phát triển vững mạnh! 
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Telegram + Cửa hàng trực tuyến Bitrix24
Cài Đặt Quản Lý Kho Hàng
Kênh Youtube Bitrix24 Việt Nam
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng