Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới

1 phút để đọc
Long An Trần
12/12/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 12/12/2022
Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về Bitrix24 và cách Bitrix24 có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn, thì hội thảo trực tuyến Giới thiệu về Bitrix24 mới này dành cho bạn.

Hội thảo trực tuyến này giới thiệu cho bạn về hệ sinh thái Bitrix24 và các công cụ thiết yếu mà nó cung cấp.


Hãy xem cách tạo các dự án hợp tác, đặt tác vụ theo mẫu hoặc theo phương pháp Scrum. Tìm hiểu cách lên lịch các cuộc họp trong lịch của bạn và tạo hội nghị truyền hình.

Với Bitrix24 CRM - hệ thống tất cả trong một lưu trữ dữ liệu khách hàng và toàn bộ lịch sử liên lạc, bao gồm SMS và cuộc gọi. Giành được các giao dịch và phân tích hiệu suất với Bitrix24.BI. Thiết lập các quy tắc tự động hóa để duy trì hoạt động kinh doanh của bạn bất kể ngày lễ và cuối tuần.

Chúc các bạn làm việc hiệu quả!
Thân, 
Bitrix24 của bạn

Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc