Đăng ký miễn phí

Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới

Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới
Nhóm Bitrix24
12/12/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 12/12/2022

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về Bitrix24 và cách Bitrix24 có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn, thì hội thảo trực tuyến Giới thiệu về Bitrix24 mới này dành cho bạn.

Hội thảo trực tuyến này giới thiệu cho bạn về hệ sinh thái Bitrix24 và các công cụ thiết yếu mà nó cung cấp.


Hãy xem cách tạo các dự án hợp tác, đặt tác vụ theo mẫu hoặc theo phương pháp Scrum. Tìm hiểu cách lên lịch các cuộc họp trong lịch của bạn và tạo hội nghị truyền hình.

Với Bitrix24 CRM - hệ thống tất cả trong một lưu trữ dữ liệu khách hàng và toàn bộ lịch sử liên lạc, bao gồm SMS và cuộc gọi. Giành được các giao dịch và phân tích hiệu suất với Bitrix24.BI. Thiết lập các quy tắc tự động hóa để duy trì hoạt động kinh doanh của bạn bất kể ngày lễ và cuối tuần.

Chúc các bạn làm việc hiệu quả!
Thân, 
Bitrix24 của bạn

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24
Kênh Youtube Bitrix24 Việt Nam
Quy Trình Thông Minh Và Lý Do Các Doanh Nghiệp Thông Minh Cần Chúng
Các Thay Đổi Đối Với Các Quy Tắc Tự Động Hóa