Trợ lý AI trong Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
23/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 23/05/2023
Trợ lý AI trong Bitrix24

Trợ lý AI cho văn bản và hình ảnh trong Bitrix24.Sites

TextAssistant AI là một công cụ mới trong Bitrix24.Sites. Bạn có thể sử dụng nó để tạo nội dung văn bản duy nhất cho trang web của mình dựa trên lời gợi ý của bạn. Ưu điểm của TextAssistant AI và cách thức hoạt động của nó trong bài trợ giúp này.

Trợ lý hình ảnh ImageAssistant AI tăng thêm sức mạnh và khả năng tạo hình ảnh, từ nay bạn sẽ không phải mất thời gian tìm quyến và lo lắng về bản quyền như trước.

Điều chỉnh trang web cho thiết bị di động ở chế độ trình chỉnh sửa

Trình chỉnh sửa trực quan cho các trang web dành cho thiết bị di động giúp bạn dễ dàng điều chỉnh trang web cho thiết bị di động. Bạn có thể kiểm soát chất lượng trang web của mình trên một màn hình trình chỉnh sửa. Bạn sẽ thấy tất cả các thay đổi trong cả phiên bản web và di động cùng một lúc. Chi tiết tại đây.

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Mục lục
Trợ lý AI cho văn bản và hình ảnh trong Bitrix24.Sites Điều chỉnh trang web cho thiết bị di động ở chế độ trình chỉnh sửa
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc